PNDR 2014-2020, Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Solicitanți: P.F.A. Întreprindere individuală Întreprindere familială Societate cu răspundere limitată Solicitanții pot fi microîntreprinderi (max. 9 angajați) sau întreprinderi mici (max. 49 angajați). Finanțare: maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă, care se acordă în două tranșe astfel: – 75%…

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.1 Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri

Solicitanți: Tineri fermieri* autorizaţi ca: P.F.A. Întreprindere individuală Întreprindere familială Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi administrator Tineri fermieri* autorizaţi ca: P.F.A. Întreprindere individuală Întreprindere familială Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi…

PNDR 2014-2020, Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole

Solicitanți: P.F.A.-uri Întreprinderi individuale Întreprinderi familiale Societăţi în nume colectiv Societăţi în comandită simplă Societăţi pe acţiuni Societăţi în comandită pe acţiuni Societăţi cu răspundere limitată Societăţi comerciale cu capital privat Institute de cercetare-dezvoltare, centre, unităţi şi staţiuni de cercetare-dezvoltare…