POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități)

Domenii tematice prioritare: Specializare inteligentă Bioeconomie TIC, spațiu și securitate Energie, mediu și schimbări climatice Eco-nano-tehnologii și materiale avansate Sănătate Solicitanți: organizații de cercetare (institute de CD, universități, agenții de transfer de tehnologie, entități orientate spre cercetare). Finanțare: minimum 4.500.000…

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale

Domenii tematice prioritare: Specializare inteligentă Bioeconomie TIC, spațiu și securitate Energie, mediu și schimbări climatice Eco-nano-tehnologii și materiale avansate   Solicitanți: organizații de cercetare, întreprinderi care au ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare Finanțare: variabilă Cheltuieli/activități eligibile: Proiecte de CDI atât…

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor)

Domenii tematice prioritare: Specializare inteligentă Bioeconomie TIC, spațiu și securitate Energie, mediu și schimbări climatice Eco-nano-tehnologii și materiale avansate Solicitanți: societăți comerciale care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare Finanțare: minimum 4.500.000 lei / 1.000.000 euro și maximum 90.000.000 lei / 20.000.000…