PNDR 2014-2020, Submăsura 4.3 Infrastructura de acces agricolă

Solicitanți: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare, din mediul RURAL sau URBAN. Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 1.000.000 euro. Cheltuieli/activități eligibile: Cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către…

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Solicitanți: Societăţi comerciale Cooperative Trebuie să fie MICROÎNTREPRINDERI (max. 9 angajaţi). Finanțare: 90%, ajutor de minimis. Minim 25.000 euro  şi maxim 200.000 euro. Cheltuieli/activități eligibile: Construirea, modernizarea, extinderea spaţiului de producţie/prestare servicii, inclusiv utilităţi generale aferente; Achiziționarea de echipamente tehnologice,…

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Solicitanți: P.F.A. Întreprindere individuală Întreprindere familială Societate cu răspundere limitată Solicitanții pot fi microîntreprinderi (max. 9 angajați) sau întreprinderi mici (max. 49 angajați). Finanțare: maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă, care se acordă în două tranșe astfel: – 75%…

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.1 Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri

Solicitanți: Tineri fermieri* autorizaţi ca: P.F.A. Întreprindere individuală Întreprindere familială Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi administrator Tineri fermieri* autorizaţi ca: P.F.A. Întreprindere individuală Întreprindere familială Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi…

PNDR 2014-2020, Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole

Solicitanți: P.F.A.-uri Întreprinderi individuale Întreprinderi familiale Societăţi în nume colectiv Societăţi în comandită simplă Societăţi pe acţiuni Societăţi în comandită pe acţiuni Societăţi cu răspundere limitată Societăţi comerciale cu capital privat Institute de cercetare-dezvoltare, centre, unităţi şi staţiuni de cercetare-dezvoltare…