PNDR 2014-2020, Submăsura 4.3 Infrastructura de acces agricolă

Solicitanți: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare, din mediul RURAL sau URBAN. Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 1.000.000 euro. Cheltuieli/activități eligibile: Cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către…