POR 2014-2020, Axa Prioritară 7, Prioritatea 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Solicitanți: unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) Finanțare: Valoare minimă eligibilă: 500.000 euro Valoare totală a proiectului: 5 mil euro Cheltuieli/activități eligibile: Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele…

POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Solicitanți: autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane. Finanțare: Valoare minimă eligibilă:  100 000 euro Valoare totală a proiectului: 5 mil euro Procent de finanțare:…

POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Solicitanți: Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public), cu excepția municipiilor reședință de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR. Finanțare: Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro Valoare maximă eligibilă :…

POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor

Solicitanți: Unităţi administrativ-teritoriale, respectiv autoritățile şi instituţiile publice centrale, definite conform Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor şi Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, autoritățile și instituțiile publice locale, definite conform Legii administraţiei publice…