POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Solicitanți: IMM-uri non-agricole din mediul urban, întreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural Finanțare: Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro Valoare maximă eligibilă: 1 mil euro Cheltuieli/activități eligibile: Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale…

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Solicitanți: Societăţi comerciale Cooperative Trebuie să fie MICROÎNTREPRINDERI (max. 9 angajaţi). Finanțare: 100%, ajutor de minimis. Minim 25.000 euro / 110.750 lei şi maxim 200.000 euro / 886.000 lei. Curs valutar: 1 euro = 4,43 lei Cheltuieli/activități eligibile: Cheltuieli pentru…