Primele 5 submasuri ale PNDR au fost lansate la sfarsitul lunii aprilie. Restul lansarilor urmeaza sa se faca luna aceasta si lunile urmatoare.

Etapa I 2016 (aprilie-mai)
•    Submasura 1.1 – „Sprijin pentru formarea profesionala si dobândirea de competente” Apel nr. 1 Formare profesionala pentru beneficiarii M10; Apel nr. 2 Formare profesionala pentru fermieri, in special beneficiarii SM6.1, SM 6.3.
•    Submasura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si intreprinderile mici” (Consiliere elaborare si implementare plan de afaceri pentru fermieri tineri, fermieri care activeaza in ferme mici si beneficiarii ai SM 6.1 si SM 6.3)
•    Submasura 4.1 – „Sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” (28.04.2016)
•    Submasura 4.1a – „Sprijin pentru investitii in exploatatii pomicole”
•    Submasura 4.3 – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri acces agricol
•    Submasura 4.3 – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta irigatii
•    Submasura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” (28.04.2016)
•    Submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” (28.04.2016)
•    Submasura 7.2 – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”
•    Submasura 7.6 – „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
•    Submasura 10.1 – Agro-mediu si clima
•    Submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica
•    Submasura 11.2 – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica
•    Submasura 13.1 – Plati compensatorii in zona montana
•    Submasura 13.2 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrângeri naturale semnificative
•    Submasura 13.3 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice
•    Submasura 16.4 – „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul agricol” (28.04.2016)
•    Submasura 16.4a – „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicol” (28.04.2016)
 
Etapa II 2016 (mai-iunie)
•    Submasura 1.2 – „Activitati demonstrative si actiuni de informare pentru fermieri”
•    Submasura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si intreprinderile mici” (Consiliere acordata beneficiarilor care au angajamente de agro-mediu)
•    Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol” (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 13.05.2016)
•    Submasura 4.2a – Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 13.05.2016)
•    Submasura 4.3 – schema ABER (drumuri forestiere) – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri acces silvic (Exista draft-uri ptr Ordin, Ghidsi procedura, dar finalizarea lor este conditionata de aprobarea modificarilor aduse H.G.(termen de finalizare jumatatea lunii mai)
•    Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale (Este trimis draft-ul schemei de minimis modificata la CC, dar finalizarea ei este conditionata de aprobarea modificarilor aduse H.G. Ghidul si procedura sunt in lucru finalizarea este conditionata de aprobarea modificarilor aduse H.G. si a schemei de minimis – termen de finalizare jumatatea lunii mai)
•    Submasura 6.4 – „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” (Introducerea in SFC a corectiei materiale (reintroducerea ”etc.” la principiul de selectie ref. la sectoarele prioritizate). Draft-ul schemei de minimis modificata este trimisla CC pentru observatii, finalizarea si avizarea acesteia este conditionata de aprobarea modificarilor aduse H.G. Ghidul si procedura sunt in lucru finalizarea este conditionata de aprobarea modificarilor aduse H.G., a schemei de minimis – termen de finalizare jumatatea lunii mai)
•    Submasura 7.2 – schema de minimis – „Sprijin pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica in domeniul educational si social” (Exista draft-uri ptr Ghidsi procedura, dar finalizarea lor este conditionata de aprobarea modificarilor aduse H.G. Termen de finalizare jumatatea lunii mai).
•    Submasura 7.6 – schema de minimis – „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale” (Exista draft-uri ptr Ghidsi procedura, dar finalizarea lor este conditionata de aprobarea modificarilor aduse H.G. – termen de finalizare jumatatea lunii mai)
•    Submasura 9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol” (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 13.05.2016)
•    Submasura 9.1a – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol” (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 13.05.2016)

Etapa III 2016 (iunie-iulie)
•    Submasura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si intreprinderile mici” (Consiliere pentru infiintarea si dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor)
•    Submasurile 4.2/4.2a scheme GBER – Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii,pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” si „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv in sectorul pomicol pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 24.05.2016)
•    Submasura 6.5 – Schema pentru micii fermieri (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 24.05.2016)
•    Submasura 15.1 – Plati pentru angajamente de silvo-mediu
•    Submasura 16.1 – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 24.05.2016)
•    Submasura 16.1a – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol” (Se asteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole in data de 24.05.2016)

Etapa IV 2016 (iulie-august)
•    Submasura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si intreprinderile mici” (Consiliere elaborare si implementare plan de afaceri pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural si beneficiari ai SM 6.2 si SM 6.4)
•    Submasura 8.1 – Impaduriri si crearea de suprafete impadurite

 Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro.

Alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare.

Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro.

Sursa: www.finantare.ro

Calendar lansări PNDR