Solicitanți:

 1. Tineri fermieri* autorizaţi ca:
 • P.F.A.
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi administrator
 1. Tineri fermieri* autorizaţi ca:
 • P.F.A.
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi administrator

Finanțare:

Finanţarea acordată va fi sub formă de sumă forfetară în procent de 100% şi este de:

 1. 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.
 2. 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 1. 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare, în termen de 10 zile;
 2. 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Cheltuieli/activități eligibile:

Toate cheltuielile propuse prin PLANUL DE AFACERI pentru implementarea în bune condiţii a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Exemple: amenajare platformă de gunoi, achiziţie utilaje agricole, achiziţie material săditor, achiziţie animale, achiziţie teren etc.

Se pot achiziţiona terenuri agricole neconstruite în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.1 Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri