Solicitanți:

  1. P.F.A.
  2. Întreprindere individuală
  3. Întreprindere familială
  4. Societate cu răspundere limitată

Solicitanții pot fi microîntreprinderi (max. 9 angajați) sau întreprinderi mici (max. 49 angajați).

Finanțare: maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă, care se acordă în două tranșe astfel:

75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

Se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).

Cheltuieli/activități eligibile:

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare.

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici