Solicitanți: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare, din mediul RURAL sau URBAN.

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 1.000.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

  1. Cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)
  2. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Condiții de eligibilitate:

  1. Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investiţiile noi, trebuie să fie incluse în domeniul public al unităţii administrative pe teritoriul căreia se află.
  2. Investiţia trebuie să fie racordată la un drum public existent indiferent de clasificarea şi stadiul de modernizare a acestuia.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural/urban etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un drum agricol în comuna X.
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 4.3 Infrastructura de acces agricolă