Solicitanți:

 1. P.F.A.-uri
 2. Întreprinderi individuale
 3. Întreprinderi familiale
 4. Societăţi în nume colectiv
 5. Societăţi în comandită simplă
 6. Societăţi pe acţiuni
 7. Societăţi în comandită pe acţiuni
 8. Societăţi cu răspundere limitată, inclusiv SRL-D
 9. Societăţi comerciale cu capital privat
 10. Societate agricolă
 11. Societate cooperativă agricolăde gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi neagricole;
 12. Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.
 13. Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 14. Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Solicitanţii trebuie să fie încadraţi în una din categoriile:

 1. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
 2. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural. Cele nou-înfiinţate se consideră a fi înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Finanțare: maximum 200.000 euro. Procent de finanţare: 70%, dar poate creşte la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism şi pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

 

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:
 • fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;
 1. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
 2. Investitii legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.
 1. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agrement.
 2. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Condiții de eligibilitate:

 1. Pentru fermieri/ membrii unei gospodării agricole, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin înregistrarea obligatorie, de către solicitant, în Registrul Unic de Identificare – APIA sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA sau Registrul agricol (la Primarie) cu minimum 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanţare.
 2. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp, în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor.
 3. Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.
 4. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.
 5. Atât sediul social, cât şi punctul de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole