Solicitanți: Comunele și asociațiile acestora; ONG-uri (doar pentru investiții în grădiniție, creșe și after-school)

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de:

 1. 1.000.000 euro pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin pentru: drumuri, apă sau apă uzată.
 2. 2.500.000 euro pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată.
 3. 1.500.000 euro pentru extinderea infrastructurii de apă și apă uzată.
 4. 500.000 euro pentru proiecte de infrastructură educațională/socială.
 5. 4.000.000 euro pentru ADI.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități care au între 2.000 – 10.000 l.e.
 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități care au între 2.000 – 10.000 l.e.
 2. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
 3. Înființarea, modernizarea și dotarea gradinițelor (inclusiv demolarea dacă este cazul) din afara incintei școlilor din mediul rural (interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situație).
 4. Extinderea, modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
 5. Înființarea, modernizarea și dotarea creșelor și a infrastructurii de tip after-school (inclusiv demolarea dacă este cazul) din afara incintei școlilor din mediul rural (interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situație).
 1. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Condiții de eligibilitate:

 1. Proiectul de investiții care vizează infrastructura rutieră de interes local trebuie să prevadă structuri rutiere cu îmbrăcăminți din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment. Nu se acceptă pietruire macadam sau îmbrăcăminți provizorii.
 2. Pentru proiectele care vizează infrastructura de apă/apă uzată este necesar ca solicitanții să se informeze la Operatorul Regional dacă investiția propusă nu este finanțată/urmează a fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare.
 1. Toate investițiile trebuie realizate pe domeniul public al primăriei.
 2. Investiția trebuie să respecte PUG.
 3. Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie realizată în localități care au între 2.000 și 10.000 l.e. (locuitori echivalenți).
 4. Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată.
 5. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un drum de interes local în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică