Solicitanți: Comune, ONG-uri, unități de cult, PFA-uri/societăți comerciale care dețin obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, clasa B (monumente de interes local).

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 500.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 2. Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 3. Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale;
 4. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 5. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Condiții de eligibilitate:

 1. Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia;
 2. Investiția să se realizeze în spațiul rural;
 3. Solicitanții care depun proiecte pentru patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2004, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un cămin cultural în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural