Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Solicitanți: Asociație sau Fundație constituită conform OUG 26/2000 care formează un cluster ce cuprinde minimum 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și minimum o parte independentă tip instituție de CD (universitate sau Institut CD) SAU o societate comercială/ institut de CD/ universitate/ Cameră de Comerț căreia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului înființat conform legii.

Finanțare: minimum 4.500.000 lei și maximum 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă proiectul conține activități de inovare pentru cluster).

Clustere de inovare: procentul de finanțare este de 55% pentru Regiunea București-Ilfov și 65% pentru celelalte regiuni.

Activități de inovare: procentul de finanțare este de 50% pentru toate regiunile.

Activități de exploatare: procentul de finanțare este de 50% pentru toate regiunile.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente, centre, laboratoare de CD comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unor parteneri din cadrul clusterului);
 2. Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării);
 3. Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, gestionarea instalațiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe).

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Cluster, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Clustere de inovare)