Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Solicitanți: societăți comerciale care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare

Finanțare: minimum 4.500.000 lei / 1.000.000 euro și maximum 90.000.000 lei / 20.000.000 euro.

 

Regiune Întreprindere mare Întreprindere mijlocie Întreprindere mică
Nord -Vest, Centru,  Nord – Est, Sud – Est,

Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia

50% 60% 70%
Vest și județul Ilfov 35% 45% 55%
Municipiul București până la 31.12.2017 15% 25% 35%
Municipiul București în perioada 2018-2020 10% 20% 30%

 

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția și dotarea de noi departamente de CD: laboratoare, centre de CD;
 2. Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație și dotarea departamentelor de CD existente cu echipamente și instrumente de cercetare.
 3. Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor)