Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 6. Sănătate

Solicitanți: organizații de cercetare (institute de CD, universități, agenții de transfer de tehnologie, entități orientate spre cercetare).

Finanțare: minimum 4.500.000 și maximum 90.000.000 lei. Procent de finanțare: 100%.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția și dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare;
 2. Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație și dotarea laboratoarelor, centrelor de cercetare existente;
 3. Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: universitate etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități)