Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

 

Solicitanți: organizații de cercetare, întreprinderi care au ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Finanțare: variabilă

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Proiecte de CDI atât pentru organizații de cercetare cât și pentru întreprinderi
 2. Proiecte CDI pentru IMM
 3. Proiecte suport pentru organizații de cercetare
 4. Proiecte de investiții în infrastructuraa CD pentru organizații de cercetare

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale