Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Sănătate

Se urmărește creare de nuclee de competență științifică și/sau tehnologică, la standarde europene, în cadrul unei instituții CD, al unei universități sau al unei întreprinderi CD, prin angajarea unui specialist din străinătate ca cercetător pe perioada proiectului. Specialistul din străinătate trebuie să aibă minimum 5 ani vechime în cercetare, titlul de doctor în științe, să fi lucrat în cercetare sau să fi fost la studii pentru doctorat sau post-doctorat minimum 3 ani, în ultimii 5 ani.

Solicitanți:

 1. Organizații de cercetare: universitate sau institut de cercetare.
 2. Întreprinderi micro, mici, mijlocii, mari care desfășoară activități de CD.

Finanțare: 9.000.000 lei / 2.000.000 euro.

Procent de finanțare:

 1. 100% pentru organizații de cercetare
 2. Pentru întreprinderi:
Activitate Întreprindere mare Întreprindere mijlocie Întreprindere mică
1.      Activități de cercetare fundamentală 100% 100% 100%
2.      Activități de cercetare industrială 50% 60% 70%
3.      Activități de dezvoltare experimentală 25% 35% 45%
4.      Activități privind realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD; 50% 60% 70%
5.      Activități pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială; 50% 50%
6.      Activități de informare și publicitate pentru proiect;
7.      Management de proiect.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activități de cercetare fundamentală;
 2. Activități de cercetare industrială;
 3. Activități de dezvoltare experimentală;
 4. Activități privind realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD;
 5. Activități pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială;
 6. Activități de informare și publicitate pentru proiect;
 7. Management de proiect.

Condiții de eligibilitate:

 1. Directorul de proiect este specialistul din străinătate;
 2. Echipa proiectului: maximum 7 cercetători/specialiști din instituția gazdă cu activitate de CD, tehnicieni, personal auxiliar;
 3. Proiectul poate să prevadă poziții vacante de doctorand sau post-doctorale;
 4. Maximum 5 posturi cu normă întreagă.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate