Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Sănătate

Solicitanți: start-up-uri cu o vechime de maximum 3 ani și spin-off-uri (întreprinderi care se vor înființa pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public – institut CD sau universitate. Directorul proiectului este angajatul unei organizații de drept public de cercetare care a participat la obținerea rezultatelor pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin urmare, se va da posibilitatea unui cercetatări sau grup de cercetători să se desprindă de organizația unde a dezvoltat un proiect de cercetare și a obținut un rezultat, pentru a continua în cadrul propriei firme soluția cercetată până la comercializarea produsului pe piață. Cercetătorul nu este obligat să părăsească instituția.). Spin-off-urile nu trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului la momentul depunerii cererii de finanțare.

Finanțare: maximum 840.000 lei/200.000 euro. Procentul de finanțare este de 90%.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activități de CD;
 2. Achiziția de servicii pentru CD;
 3. Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare: asistență tehnologică, transfer tehnologic, protecția și comercializarea derepturilor de proprietate industrială, utilizarea standardelor;
 4. Încercări, testări în laboratoare de specialitate, studii de piață, marcarea calității, testare și certificare;
 5. Activități pentru introducerea în producție și realizare produs/proces/tehnologie/serviciu: linii de producție, soft-uri, executare pilot etc;
 6. Procurare materii prime și materiale necesare pentru CD și introducere în producție;
 7. Cheltuieli cu înființarea și înregistrarea spin-off-urilor, etc.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.1 Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off