Domenii tematice prioritare:

  1. Specializare inteligentă
  2. Sănătate

Solicitanți: microîntreprindere sau întreprindere mică cu o vechime de maximum 5 ani și minimum 10% din costurile sale de funcționare înregistrate în cursul unuia din cei 3 ani de dinaintea aplicării, să fi fost destinate activității de CD.

Finanțare: maximum 4.500.000 lei / 1.000.000 euro pentru București-Ilfov; maximum 6.750.000 lei / 1.500.000 euro pentru celelalte regiuni.

Procent de finanțare: 100%

Cheltuieli/activități eligibile:

  1. Activități de cercetare industrială;
  2. Activități de dezvoltare experimentală;
  3. Activități de inovare;
  4. Activități destinate introducerii în producție a rezultatelor CD.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: SRL etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.1 Întreprinderi nou-înființate inovatoare