Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 6. Sănătate

Solicitanți: organizații de cercetare (institute naționale de CD, universități, institute, centre sau stațiuni de CD din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură, centre internaționale de CD, institute sau centre CD din cadrul societăților, companiilor naționale, regiilor autonome, spitalele clinice de stat etc).

Finanțare: minimum 4.500.000 lei și maximum 13.500.000 lei. Procent de finanțare: 100%.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe
 2. Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare
 3. Activități de transfer de abilități/competențe de CD și de sprijinire a inovării
 4. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare cu o întreprindere.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: universitate etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe