Solicitanți: Autorități Publice Locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiza relevantă pentru acțiunile selectate.

Finanțare:

Valoare maximă proiect: 6.000.000 euro

Procent de finanțare: minim 98%. Unele cheltuieli sunt finanțate 100% (salarii, prime, cheltuieli de administrație etc).

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate;
 2. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă;
 3. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate;
 4. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare;
 5. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
 6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți;
 7. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale;
 8. Campanii de informare și conștientizare/acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate Publică Locală etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome