Solicitanți:

  1. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale)
  2. Instituţii de învăţământ superior de stat

 Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro

Valoare maximă eligibilă: 17 mil euro

Valorile minime – maxime pe tipuri de investiții vor fi detaliate în ghidul specific.

Cheltuieli/activități eligibile:

  1. Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie – educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)
  2. Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII)
  3. Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
  4. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru modernizarea școlii din orașul X.
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională