Solicitanți: IMM-uri non-agricole din mediul urban, întreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 1 mil euro

Cheltuieli/activități eligibile:

  1. Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
  2. Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
  3. Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
  4. Activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor