Solicitanți:

  1. Unităţi administrativ-teritoriale, respectiv autoritățile şi instituţiile publice centrale, definite conform Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor şi Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, autoritățile și instituțiile publice locale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi parteneriate ale acestora.
  2. Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale, APL) din mediul urban, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare/ ca reprezentanta asociațiilor de proprietari.
  3. Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale, APL) din mediul urban, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi parteneriate ale acestora.

Finanțare:

A. Eficiența energetică a clădirilor publice: valoare minimă eligibilă a cererii de finanţare: 100 000 euro; valoare maximă eligibilă a cererii de finanţare: 25 mil euro

B. Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale: valoare minimă eligibilă a cererii de finanţare: 100 000 euro; valoare maximă eligibilă a cererii de finanţare: 5 mil euro

 Procent de finanțare: 60%

C. Investiții în iluminatul public: valoare minimă eligibil: 100 000 euro; valoare maximă eligibilă: 5 mil euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

A. Eficiența energetică a clădirilor publice:

-îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

-reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

– utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;

– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

– orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

-realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 B. Eficiența energetică a clădirilor rezidenţiale:

-îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;

-reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc.

-modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;

-înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

-implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;

-orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);

-realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 C. Investiții în iluminatul public:

-înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;

-achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;

-extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;

-utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);

-orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;

-realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Condiții de eligibilitate:

O cerere de finantare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o  „componentă”.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez sistemul de iluminat din orașul X.
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor