Solicitanți: Autorități ale administrației publice locale, autorităţi ale administraţiei centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități, respectiv:

 1. Autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider în parteneriat cu altă autoritate publică locală, cu o autoritate publică centrală, unitate de cult sau ONG
 2. Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o autoritate publică locală sau unitate de cult sau ONG.

Finanțare:

Valoare minimă 100 000  euro

Valoarea maximă a proiectului privind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural este de 5 milioane euro.

În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.

Procent de finanțare: 85%

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 2. Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 3. Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 4. Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 5. Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 6. Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Condiții de eligibilitate:

Pot fi finanţate obiectivele de patrimoniu care se regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A conform HG nr.493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial şi Lista monumentelor istorice, actualizată prin Ordinul ministrului culturii şi patrimonioului naţional nr. 2361/2010.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru conservarea unui monument istoric din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural