Solicitanți: autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă:  100 000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 mil euro

Procent de finanțare: 85%

 Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 2. Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 3. Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 4. Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 5. Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 6. Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
 7. Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Condiții de eligibilitate:

 1. O cerere de finanțare poate să conțină mai multe locații de implementare (terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate), fiecare locație având o suprafață minimă de 1000 mp.
 2. Terenul și suprafețele obiect al investiției trebuie să fie degradate, vacante sau neutilizate.

 

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru instalarea wi-fi în spațiile publice din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului