Solicitanți:

  1. unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
  2. parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 500.000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 mil euro

Cheltuieli/activități eligibile:

  1. Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament)
  2. Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
  3. Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
  4. Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
  5. Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Condiții de eligibilitate:

În vederea asigurării concentrării teritoriale, implementarea proiectelor se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru modernizarea infrastructurii balneare din orașul X.
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 7, Prioritatea 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice