Solicitanți:

 1. Unităţi administrativ
 2. Teritoriale (APL)
 3. Parteneriate între acestea şi Ministerul Sănătății
 4. Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
 5. Parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 17 mil. euro

Valorile minime – maxime pe tipuri de investiții vor fi detaliate în ghidul specific. Cu excepţia componentei privind spitalele regionale care sunt proiecte majore

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
 2. reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
 3. reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe
 4. construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale
 5. reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
 6. construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru modernizarea centrelor comunitare integrate socio-medicale din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale