Luna aceasta s-au lansat 4 linii de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 dedicate reabilitării blocurilor de locuințe din mediul urban, restaurării și conservării obiectivelor de patrimoniu cultural național, UNESCO din mediul urban și rural, și patrimoniul local din mediul urban, amenajării de spații verzi din mediul urban, modernizării infrastructurii din stațiunile turistice balneare, climatice și balneo-climaterice din mediul urban și rural. Începând din luna mai 2016 se pot depune proiecte pentru următoarele linii de finanțare:

Header photo
POR 3.1 A – Clădiri rezidențiale
Beneficiari: UAT din mediul urban
Finanțare: 60% UE și 40% UAT și Asociația de proprietari
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro
Activități eligibile:
reabilitare termică blocuri de locuințe, instalare panouri solare termice, electrice, pompe de căldură, centrale pe biomasă, înlocuire corpuri de iluminat, lifturi, etc.
Header photo
POR 5.1 – Conservarea , protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural
Beneficiari:
UAT din mediul urban și rural (în rural doar pentru patrimoniu UNESCO și național), unități de cult, ONG-uri, parteneriate.
Finanțare: 98% UE și 2% UAT
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro, respectiv max. 10 mil. euro pentru UNESCO
Activități eligibile: restaurarea, protecția, conservarea monumentelor istorice, picturi interioare, fresce, stucaturi, fațade, dotări, sisteme de securitate, etc.
Header photo
POR 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban
Beneficiari:
UAT din mediul urban și parteneriate
Finanțare: 98% UE și 2% UAT
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro
Activități eligibile: realizare alei pietonale, foișoare, grilaje, pergole, piste pentru bicicliști, plantare arbori, gazonare, creare locuri de joacă pentru copii, locuri pentru sport, dotare mobilier urban, instalare wi-fi, etc.
Header photo
POR 7.1 – Dezvoltare durabilă turism (stațiuni balneare, climatice și balneo-climaterice)
Beneficiari:
UAT din mediul urban și rural și parteneriate
Finanțare: 98% UE și 2% UAT
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro
Activități eligibile: dezvoltarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de captare și transport, crearea și extinderea infrastructurii de agrement, amenajarea obiectivelor turistice naturale (formațiuni geologice, saline, peșteri, mine, lacuri), etc.
Finanțări nerambursabile pentru orașe și comune prin POR 2014-2020