Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a publicat spre consultare publica o varianta de lucru a proiectului: 

.

Acestea au fost elaborate pe modelul normelor de aplicare a Legii privind achizitiile publice (clasice), cu mici ajustari in vederea asigurarii gradului optim de flexibilitate necesar entitatilor care desfasoara activitati comerciale sau industriale.

Principalele noutati pe care le aduc aceste norme se refera la:
•    Verificarea conflictului de interese (Art. 2 alin. (2) din proiect)
•    Strategia de contractare (Art. 11 din proiect) aduce o schimbare importanta in abordarea procesului de achizitie publica, impartind acest proces in trei etape.
•    Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achizitiei (Art. 19 din proiect)
•    Detalierea modalitatilor de consultare a pietei (Art. 20 din proiect)
•    Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (Art. 23 din proiect).
•    Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire – noi reguli (Art. 26 din proiect)
•    Introducerea sistemelor de calificare (Art. 29 – 32)
•    Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-pret” si „costul cel mai scazut” (Art. 36 si 37 din proiect).
•    Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (online) devin regula pentru toate tipurile de proceduri
•    Procedura simplificata (Art. 110 – 116)
•    Noua abordare ce trebuie urmata de entitatile contractante in procesul de evaluare a ofertelor

Precizari:
•    Persoanele interesate sa formuleze propuneri si/sau observatii cu privire la continutul acestui proiect le pot trimite in format electronic, la adresa de e-mailtransparenta.decizionala@anap.gov.ro.
•    ANAP va centraliza toate propunerile/sugestiile primite, acestea vor fi integrate in proiect si, ulterior, va mai fi publicata o versiune consolidata a proiectului.
•    ANAP va organiza pe 17 martie 2016 o sesiune de dezbateri publice marginea acestui proiect, la care vor fi invitate toate partile interesate.
•    Proiectul publicat spre consultare publica vineri, 26 februarie, este o prima versiune, pentru care ANAP doreste sa obtina contributii de la toate partile interesate.

Sursa: ANAP via finantare.ro

Normele de aplicare a Legii privind achizitiile sectoriale – Proiect