Bloombiz Consulting vă oferă servicii de realizare a proiectelor derulate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, in domenii diverse, cum ar fi: sanatatea, specializarea inteligenta, bioeconomie, energie, mediu si schimbari tematice si altele.

Linii de finanțare:

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 6. Sănătate

Solicitanți: organizații de cercetare (institute naționale de CD, universități, institute, centre sau stațiuni de CD din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură, centre internaționale de CD, institute sau centre CD din cadrul societăților, companiilor naționale, regiilor autonome, spitalele clinice de stat etc).

Finanțare: minimum 4.500.000 lei și maximum 13.500.000 lei. Procent de finanțare: 100%.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe
 2. Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare
 3. Activități de transfer de abilități/competențe de CD și de sprijinire a inovării
 4. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare cu o întreprindere.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: universitate etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități)

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 6. Sănătate

Solicitanți: organizații de cercetare (institute de CD, universități, agenții de transfer de tehnologie, entități orientate spre cercetare).

Finanțare: minimum 4.500.000 și maximum 90.000.000 lei. Procent de finanțare: 100%.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția și dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare;
 2. Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație și dotarea laboratoarelor, centrelor de cercetare existente;
 3. Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: universitate etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Sănătate

Se urmărește creare de nuclee de competență științifică și/sau tehnologică, la standarde europene, în cadrul unei instituții CD, al unei universități sau al unei întreprinderi CD, prin angajarea unui specialist din străinătate ca cercetător pe perioada proiectului. Specialistul din străinătate trebuie să aibă minimum 5 ani vechime în cercetare, titlul de doctor în științe, să fi lucrat în cercetare sau să fi fost la studii pentru doctorat sau post-doctorat minimum 3 ani, în ultimii 5 ani.

Solicitanți:

 1. Organizații de cercetare: universitate sau institut de cercetare.
 2. Întreprinderi micro, mici, mijlocii, mari care desfășoară activități de CD.

Finanțare: 9.000.000 lei / 2.000.000 euro.

Procent de finanțare:

 1. 100% pentru organizații de cercetare
 2. Pentru întreprinderi:
Activitate Întreprindere mare Întreprindere mijlocie Întreprindere mică
1.      Activități de cercetare fundamentală 100% 100% 100%
2.      Activități de cercetare industrială 50% 60% 70%
3.      Activități de dezvoltare experimentală 25% 35% 45%
4.      Activități privind realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD; 50% 60% 70%
5.      Activități pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială; 50% 50%
6.      Activități de informare și publicitate pentru proiect;
7.      Management de proiect.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activități de cercetare fundamentală;
 2. Activități de cercetare industrială;
 3. Activități de dezvoltare experimentală;
 4. Activități privind realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD;
 5. Activități pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială;
 6. Activități de informare și publicitate pentru proiect;
 7. Management de proiect.

Condiții de eligibilitate:

 1. Directorul de proiect este specialistul din străinătate;
 2. Echipa proiectului: maximum 7 cercetători/specialiști din instituția gazdă cu activitate de CD, tehnicieni, personal auxiliar;
 3. Proiectul poate să prevadă poziții vacante de doctorand sau post-doctorale;
 4. Maximum 5 posturi cu normă întreagă.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.1 Întreprinderi nou-înființate inovatoare

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Sănătate

Solicitanți: microîntreprindere sau întreprindere mică cu o vechime de maximum 5 ani și minimum 10% din costurile sale de funcționare înregistrate în cursul unuia din cei 3 ani de dinaintea aplicării, să fi fost destinate activității de CD.

Finanțare: maximum 4.500.000 lei / 1.000.000 euro pentru București-Ilfov; maximum 6.750.000 lei / 1.500.000 euro pentru celelalte regiuni.

Procent de finanțare: 100%

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activități de cercetare industrială;
 2. Activități de dezvoltare experimentală;
 3. Activități de inovare;
 4. Activități destinate introducerii în producție a rezultatelor CD.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.1 Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Sănătate

Solicitanți: start-up-uri cu o vechime de maximum 3 ani și spin-off-uri (întreprinderi care se vor înființa pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public – institut CD sau universitate. Directorul proiectului este angajatul unei organizații de drept public de cercetare care a participat la obținerea rezultatelor pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin urmare, se va da posibilitatea unui cercetatări sau grup de cercetători să se desprindă de organizația unde a dezvoltat un proiect de cercetare și a obținut un rezultat, pentru a continua în cadrul propriei firme soluția cercetată până la comercializarea produsului pe piață. Cercetătorul nu este obligat să părăsească instituția.). Spin-off-urile nu trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului la momentul depunerii cererii de finanțare.

Finanțare: maximum 840.000 lei/200.000 euro. Procentul de finanțare este de 90%.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activități de CD;
 2. Achiziția de servicii pentru CD;
 3. Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare: asistență tehnologică, transfer tehnologic, protecția și comercializarea derepturilor de proprietate industrială, utilizarea standardelor;
 4. Încercări, testări în laboratoare de specialitate, studii de piață, marcarea calității, testare și certificare;
 5. Activități pentru introducerea în producție și realizare produs/proces/tehnologie/serviciu: linii de producție, soft-uri, executare pilot etc;
 6. Procurare materii prime și materiale necesare pentru CD și introducere în producție;
 7. Cheltuieli cu înființarea și înregistrarea spin-off-urilor, etc.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

 

Solicitanți: organizații de cercetare, întreprinderi care au ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Finanțare: variabilă

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Proiecte de CDI atât pentru organizații de cercetare cât și pentru întreprinderi
 2. Proiecte CDI pentru IMM
 3. Proiecte suport pentru organizații de cercetare
 4. Proiecte de investiții în infrastructuraa CD pentru organizații de cercetare

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Clustere de inovare)

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Solicitanți: Asociație sau Fundație constituită conform OUG 26/2000 care formează un cluster ce cuprinde minimum 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și minimum o parte independentă tip instituție de CD (universitate sau Institut CD) SAU o societate comercială/ institut de CD/ universitate/ Cameră de Comerț căreia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului înființat conform legii.

Finanțare: minimum 4.500.000 lei și maximum 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă proiectul conține activități de inovare pentru cluster).

Clustere de inovare: procentul de finanțare este de 55% pentru Regiunea București-Ilfov și 65% pentru celelalte regiuni.

Activități de inovare: procentul de finanțare este de 50% pentru toate regiunile.

Activități de exploatare: procentul de finanțare este de 50% pentru toate regiunile.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente, centre, laboratoare de CD comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unor parteneri din cadrul clusterului);
 2. Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării);
 3. Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, gestionarea instalațiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe).

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Cluster, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD (Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor)

Domenii tematice prioritare:

 1. Specializare inteligentă
 2. Bioeconomie
 3. TIC, spațiu și securitate
 4. Energie, mediu și schimbări climatice
 5. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Solicitanți: societăți comerciale care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare

Finanțare: minimum 4.500.000 lei / 1.000.000 euro și maximum 90.000.000 lei / 20.000.000 euro.

 

Regiune Întreprindere mare Întreprindere mijlocie Întreprindere mică
Nord -Vest, Centru,  Nord – Est, Sud – Est,

Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia

50% 60% 70%
Vest și județul Ilfov 35% 45% 55%
Municipiul București până la 31.12.2017 15% 25% 35%
Municipiul București în perioada 2018-2020 10% 20% 30%

 

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția și dotarea de noi departamente de CD: laboratoare, centre de CD;
 2. Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație și dotarea departamentelor de CD existente cu echipamente și instrumente de cercetare.
 3. Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare