Incepand cu anul 2007, Romania a beneficiat de sprijin in cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurala, cu scopul cresterii competitivitatii sectorului agro-alimentar si forestier, diversificarea activitatilor in spatiul rural si scaderea dependentei populatiei de activitatile agricole, precum si pentru imbunatatirea mediului si a spatiului rural.

In Romania a fost implementata, incepand cu anul 2008, Masura 214 – Plati de agro-mediu, care vizeaza compensarea pierderilor de venituri si a cheltuielilor suplimentare inregistrate de fermierii care adopta in mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, in scopul mentinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protectia biodiversitatii, protectia apei, protectia solului, reducerea emisiilor poluante si adaptarea la efectele schimbarilor climatice). Unele pachete ale Masurii 214 (Pachetul 1 – terenuri agricole cu inalta valoare naturala si Pachetul 2 – practici agricole traditionale) au ca obiectiv mentinerea terenurilor agricole cu inalta valoare naturala (HNV) si promovarea practicilor agricole traditionale aplicate pe terenurile HNV.

Pentru perioada de programare 2014-2020 s-a pus un accent deosebit pe promovarea utilizarii eficiente a resurselor, precum si pe cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii in agricultura si zonele rurale, in concordanta cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispozitia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noua masura de agro-mediu si clima (Masura 10) a PNDR 2014-2020, aceasta fiind implementata in Romania incepand cu anul 2015.

Pentru evaluarea impactului platilor de agro-mediu si clima in Romania, MADR prin DGDR – AM PNDR a implementat pe parcursul anului 2015 un proiect finantat prin componenta de Asistenta Tehnica a PNDR, cu scopul stabilirii nivelului de referinta din perspectiva evaluarii starii de conservare a pajistilor permanente situate in zonele eligibile pentru pachetele masurii de agro-mediu, aplicabile pe terenurile agricole cu categoria de folosinta pajisti permanente. Astfel, prin monitorizari ulterioare care vor fi realizate pe perioada de implementare a masurilor de mediu finantate prin FEADR va putea fi analizata evolutia starii de conservare a pajistilor permanente situate in zonele eligibile pentru pachetele masurii de agro-mediu, bazata pe o analiza a evolutiei speciilor de plante specifice pajistilor cu inalta valoare naturala din Romania.

Unul din rezultatele implementarii studiului amintit anterior a constat in elaborarea si publicarea unor brosuri adresate atat beneficiarilor platilor de agro-mediu si utilizatorilor de pajisti permanente situate in zonele cu inalta valoare naturala, cat si functionarilor din cadrul institutiilor implicate in implementarea masurilor de mediu si clima (APIA si AFIR) care verifica respectarea cerintelor prevazute de aceste masuri ale PNDR 2014-2020.

Astfel, brosura continand speciile de plante indicatoare pentru pajistile cu valoare naturala ridicata, vine in sprijinul utilizatorilor de pajisti permanente cu scopul evaluarii valorii de mediu a acestor suprafete, dar si cu scopul stabilirii oportunitatii deschiderii unor angajamente de agro-mediu si clima pe suprafetele de pajisti detinute. In aceasta brosura este prezentat succint conceptul de inalta valoare naturala a terenurilor agricole, precum si o descriere a tipurilor de habitate de pajisti din perspectiva diversitatii floristice. Brosura cuprinde si informatii referitoare la descrierea, distributia (in functie de conditiile de relief si clima) si specificitatea unor specii comune de plante, din perspectiva valorii de mediu pe care acestea o indica.

Brosura continand speciile de plante utilizate ca indicatori de management al pajistilor, asigura atat sprijinul pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima pentru realizarea unei auto-evaluari a gradului in care practicile agricole adoptate in cadrul fermei raspund obiectivelor de mediu urmarite, cat si sprijinirea functionarilor din cadrul institutiilor implicate in verificarea respectarii angajamentelor deschise in cadrul acestor masuri sa valideze prin metode alternative orientate catre rezultat constatarile rezultate in cadrul controalelor efectuate pe teren. Pentru aceasta, brosura contine o descriere succinta a conceptului de inalta valoare naturala, dar si o prezentare a speciilor care pot fi utilizate ca indicatori pentur stabilirea tipului de management aplicat pe pajistile permanente, cu accent pe descrierea speciilor, distributia in functie de conditiile de relief si clima, dar si pe toleranta acestora la diferite moduri de management (cosit, pasunat, utilizarea ingrasamintelor sau a amendamentelor, specificitatea pe terenuri utilizate intensiv sau extensiv, etc.).

Documente utile:Brosura Specii de plante indicatoare pentru pajistile cu valoare naturala ridicata
Brosura Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajistilor

Sursa: MADR via finantare.ro

PNDR 2014 – 2020: Masuri de mediu si clima