Experienţa exerciţiului financiar 2007-2013 ne-a conturat know-how-ul necesar domeniului în care activăm – consultanţă pentru accesarea de finanţări nerambursabile. Cunoştinţele şi experienţa dobândită pe parcursul exerciţiului financiar trecut determină ca noua perioadă de programare 2014-2020 să reprezinte o nouă provocare căreia suntem pregătiţi să îi facem faţă.

Consultanții noștri au realizat proiecte pe următoarele programe de finanțare:

  1. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013: 10 proiecte
  2. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013: 15 proiecte
  3. Programul Operaţional Regional 2007-2013: 5 proiecte
  4. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: 2 proiecte
  5. MINIMIS 2014 conform HG 274/2013: 10 proiecte
  6. Programul Învățare pe tot Parcursul Vieții, Programul de Mobilitate Leonardo da Vinci: 1 proiect
  7. Programul Europa pentru Cetăţeni 2014-2020: 10 proiecte
  8. Erasmus+: 3 proiecte

Direcţiile noastre de dezvoltare cuprind inclusiv abordarea finanţărilor oferite prin programele Comisiei Europene: Horizon 2020, COSME etc şi a finanţărilor oferite prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.