S-a dat START la finanțare de 200.000 euro pentru microîntreprinderi urbane

Firma ta este o societate comercială care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, adică are maximum 9 angajați? Activezi pe piață de minimum 1 an fiscal integral și ai un număr mediu de minimum 1 salariat în anul 2015 SAU minimum 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în prezent?

Programul Operațional Regional 2014-2020 a lansat pe 27.05.2016 o linie de finanțare dedicată microîntreprinderilor din mediul urban care activează în domeniul producției și serviciilor. Proiectele se pot depune începând cu 27.07.2016. Finanțarea se acordă pentru activități care vizează:

  1. Construirea, modernizarea, extinderea spaţiului de producţie/prestare servicii, inclusiv utilităţi generale aferente;
  2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  3. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile;
  4. Investiţii în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
  5. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

Procentul de finanțare este de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv maximum 200.000 euro. Valoarea minimă a proiectului trebuie să fie de 25.000 euro.

Finanțarea se acordă fie pentru dezvoltarea activității existente a firmei, fie pentru înfiinţarea unui nou sediu secundar/punct de lucru sau activarea într-un nou domeniu de activitate.

Pentru mai multe detalii și verificarea eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la:

Telefon: 0743-686.350

E-mail: office@bloombizconsulting.ro

 

S-a dat START la finanțare de 200.000 euro pentru microîntreprinderi urbane