Ieri 01.06.2016 s-a deschis apelul de proiecte dedicat infrastructurii turistice. Asfel se pot depune proiecte prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele linii de finanțare:

Header photo
POR 3.1 A – Clădiri rezidențiale
Beneficiari: UAT din mediul urban
Finanțare: 60% UE și 40% UAT și Asociația de proprietari
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro
Activități eligibile:
reabilitare termică blocuri de locuințe, instalare panouri solare termice, electrice, pompe de căldură, centrale pe biomasă, înlocuire corpuri de iluminat, lifturi, etc.
Header photo
POR 5.1 – Conservarea , protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural
Beneficiari:
UAT din mediul urban și rural (în rural doar pentru patrimoniu UNESCO și național), unități de cult, ONG-uri, parteneriate.
Finanțare: 98% UE și 2% UAT
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro, respectiv max. 10 mil. euro pentru UNESCO
Activități eligibile: restaurarea, protecția, conservarea monumentelor istorice, picturi interioare, fresce, stucaturi, fațade, dotări, sisteme de securitate, etc.
Header photo
POR 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban
Beneficiari:
UAT din mediul urban și parteneriate
Finanțare: 98% UE și 2% UAT
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro
Activități eligibile: realizare alei pietonale, foișoare, grilaje, pergole, piste pentru bicicliști, plantare arbori, gazonare, creare locuri de joacă pentru copii, locuri pentru sport, dotare mobilier urban, instalare wi-fi, etc.
Header photo
POR 7.1 – Dezvoltare durabilă turism (stațiuni balneare, climatice și balneo-climaterice)
Beneficiari:
UAT din mediul urban și rural și parteneriate
Finanțare: 98% UE și 2% UAT
Valoare proiect: min. 100.000 euro și max. 5 mil. euro
Activități eligibile: dezvoltarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de captare și transport, crearea și extinderea infrastructurii de agrement, amenajarea obiectivelor turistice naturale (formațiuni geologice, saline, peșteri, mine, lacuri), etc.

 

Se pot depune proiectele pe POR 2014-2020 autorități publice