Implementarea corectă a proiectului dumneavoastră de investiții revine în sarcina consultanților Bloombiz. Noi ne asiguram de respectarea tuturor condițiilor de implementare impuse prin programul de finanțare și finalizarea cu succes a proiectului dumneavoastră.

Odată ce finanțarea proiectului dumneavoastră a fost aprobată, Bloombiz Consulting lucrează alături de dumneavoastră pentru implementarea cu succes a acestuia.

Etapa de IMPLEMENTARE a proiectului reprezintă punerea în practică a ideilor de investiții scrise în cererea de finanțare. Oferta noastră de servicii de implementare cuprinde următoarele activități:

 • Planificarea activităților și resurselor necesare proiectului
 • Elaborarea documentațiilor de achiziții private și publice
 • Păstrarea comunicării cu toate părțile implicate în proiect: beneficiar, furnizori, autoritatea finanțatoare.
 • Elaborarea cererilor de rambursare/plată
 • Elaborarea rapoartelor de proges trimestriale/semestriale
 • Asigurarea respectării clauzelor contractului de finanțare și a anexelor acestuia

Noi vă recomandăm abordarea serviciilor de consultanță bazată pe soluții integrate ALL IN ONE, iar Bloombiz Consulting vă poate oferi acest lucru:

 • Scriere proiect
 • Proiectare tehnică
 • Implementare proiect
 • Achiziții proiect
 • Informare & media proiect

Slide2_BloomBiz_Consulting

PREȚ: prețul serviciilor noastre se stabilește în funcție de tipul de proiect și bugetul estimat al acestuia. Pentru solicitarea unei oferte de preț, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL, Autoritate publică etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să achiziționez utilaje pentru extinderea capacității de producție a firmei în orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.