Cu ajutorul Bloombiz Consulting, accesarea finanțărilor nerambursabile este un succes. Consultanții noștri vă stau la dispoziție pentru elaborarea cererilor de finanțare care să contribuie la dezvoltarea, extinderea și dotarea la standarde europene a afacerii dumneavoastră.

Bloombiz Consulting vă facilitează accesul la finanțările nerambursabile oferite de UE și de stat cu ajutorul echipei noastre de consultanți dedicați cu experiență în scrierea de proiecte de succes atât pentru clienți privați, cât și pentru autorități publice locale.

Etapa de SCRIERE a proiectului este prima etapă în procesul de management al unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, odată îndeplinite condițiile de eligibilitate de către solicitant. Oferta noastră de servicii de scriere a proiectelor cuprinde următoarele activități:

  • Colectarea informațiilor și documentelor necesare redactării aplicației de finanțare: acest pas presupune obținerea informațiilor necesare de la client astfel încât consultanții noștri să le poată prelucra în vederea completării cu acuratețe a secțiunilor aferente cererii de finanțare/planului de afaceri/planului de marketing etc. Mijloacele prin care se face acest lucru sunt: telefonic, e-mail și deplasare pe teren la fața locului.
  • Cercetare, analiză și previziune: această etapă revine consultantului și presupune activități de cercetare și analiză tehnico-economică a unor articole, cărți de specialitate, discuții cu stakeholderii, privind domeniului de activitate care face obiectul finanțării nerambursabile. Rezultatele cercetării și analizei sunt transpuse în previziuni tehnice și financiare privind influența investiției asupra activității solicitantului.
  • Completarea secțiunilor cererii de finanțare și a documentelor anexe care pot fi planuri de afaceri, de marketing etc: pe baza informațiilor obținute și a cercetărilor efectuate, consultantul completează toate documentele necesare aplicării pentru finanțare.

Noi vă recomandăm abordarea serviciilor de consultanță bazată pe soluții integrate ALL IN ONE, iar Bloombiz Consulting vă poate oferi acest lucru:

slide_ (1)

PREȚ: prețul serviciilor noastre se stabilește în funcție de tipul de proiect și bugetul estimat al acestuia. Pentru solicitarea unei oferte de preț, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Denumirea organizației: PFA, SRL, Autoritate publică etc.
  2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să achiziționez utilaje pentru extinderea capacității de producție a firmei în orașul X.
  3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.