Proiecte realizate

Experienţa exerciţiului financiar 2007-2013 ne-a conturat know-how-ul necesar domeniului în care activăm – consultanţă pentru accesarea de finanţări nerambursabile. Cunoştinţele şi experienţa dobândită pe parcursul exerciţiului financiar trecut determină ca noua perioadă de programare 2014-2020 să reprezinte o nouă provocare…