Strategii / planuri de dezvoltare

Strategii / planuri de dezvoltare

Bloombiz Consulting oferă servicii de realizare a strategiilor de dezvoltare în vederea stabilirii de obiective de dezvoltare pe termen mediu sau lung și identificarea de oportunități de finanțare a acestor obiective. Strategiile sau planurile de dezvoltare urmăresc stabilirea de obiective…

Oportunități de finanțare

Infrastructură rurală Infrastructură urbană Producție Agricultură Tehnologie IT Turism Cercetare & Inovare Resurse umane Organizații non-guvernamentale